Tilbake til forsiden

Fagleder Landforsøpling, Hold Norge Rent

Mari Mo Osterheider

Mari Mo Osterheider er fagleder for landførsøpling i Hold Norge Rent, og en pådriver for forebyggende arbeid mot forsøpling. Hun leder HNRs kartleggingsprogram av forsøpling langs vassdrag og innsjøer, har testet metoder for kartlegging av landforsøpling på kommunenivå, og satt i KLDs arbeidsgruppe om tiltak mot engangsartikler i plast. Mari brenner for å få alle til å lykkes i arbeidet mot forsøpling, enten de er kommune, næringsliv eller privatperson.