Tilbake til forsiden

Fagleder For Framtidsretta Kystsamfunn I Salt

Malin Jacob

Malin er fagleder i kunnskapsbedriften SALT, og alumna fra Hold Norge Rent. Hun har jobbet med marin forsøpling siden 2014. Hun startet tidlig en karriere som aktiv miljøverner og ble kåret til Norges Miljøhelt av Aftenposten i 2008. Hun var nestleder i Natur og Ungdom nasjonalt i 2009 og hun er også en av damene som står bak det grønne bloggkollektivet Grønne Jenter. I 2014 krysset hun Atlanterhavet i en seilbåt for å forske på mikroplast. Mellom 2015 og 2018 var Malin fagleder for hav og internasjonale relasjoner i organisasjonen Hold Norge Rent, hvor hun blant annet var prosjektleder for Hold Norge Rent-konferansen hun i dag får besøke som innleder.