Tilbake til forsiden

Prosjektleder Næringsliv, Mepex

Kathrine Kirkevaag

Kathrine Kirkevaag er prosjektleder for samarbeidsprosjektet Bølgen, et to-årig prosjekt for å få næringslivet til å forebygge forsøpling av forbrukeravfall. Bak prosjektet står Hold Norge Rent og Mepex Consult med Oslofjordens Friluftsråd, Grønt Punkt Norge og Infinitum som samarbeidspartnere og med økonomisk støtte fra Miljødirektoratet. Kathrine er utdannet innen kommunikasjon og bærekraft, og har en master fra BI innen grønn vekst. I Mepex jobber hun som prosjektleder næringsliv.