Tilbake til forsiden

Seksjonsleder, Miljødirektoratet

Hege Rooth Olbergsveen

Hege Rooth Olbergsveen er seksjonsleder i Miljødirektoratet, med ansvar for sirkulær økonomi og avfall – og koordinering av direktoratets EU/EØS-arbeid. Hege har tidligere vært miljøråd ved Norges delegasjon til EU i Brussel, og har nå gleden av å arbeide med gjennomføring av regelverket som ble utviklet da hun arbeidet i Brussel. Hun vil fortelle oss mer om gjennomføringen av EUs direktiv om plastprodukter i norsk regelverk. Dette er et viktig regelverk for å adressere forsøpling men også støtte opp om sirkulær økonomi.